John F. Kennedy


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome