Harry S. Truman


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome