Edward O. Thorp


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome