200-day SMA


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome