Supunnabul Suwannakij and Chanyaporn Chanjaroen, Bloomberg