Simon Kennedy, Aki Ito and Alaa Shahine, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome