Scott Moritz and Cornelius Rahn, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome