Scott Hamilton and Simon Kennedy, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome