Richard Frost and Eduardo Thomson, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome