Nina Mehta, Nick Baker and Nikolaj Gammeltoft, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome