Nina Mehta and Katia Porzecanski, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome