Nikolaj Gammeltoft and Katie Brennan, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome