Nikolaj Gammeltoft and Amanda Gould, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome