Nikolaj Gammeltoft and Alexis Xydias, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome