Nikolaj Gammeltoft and Alex Barinka, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome