Nick Taborek, Callie Bost and Nikolaj Gammeltoft, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome