Nicholas Larkin, Agnieszka Troszkiewicz and Maria Kolesnikova , Bloomberg