Nicholas Larkin, Agnieszka Troszkiewicz and Maria Kolesnikova , Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome