Nandini Sukumar, Nikolaj Gammeltoft and Nick Taborek , Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome