Masaaki Iwamoto and Satoshi Kawano, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome