Kristina Pydynowski


About the Author

Kristina Pydynowski is a Senior Meteorologist for AccuWeather.com

Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome