John Gittelsohn, Prashant Gopal and Nadja Brandt, Bloomberg