Isis Almeida and Anna Shiryaevskaya, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome