Evgenia Pismennaya, Yuliya Fedorinova and Ilya Arkhipov, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome