Emma Ross-Thomas and Manuel Baigorri, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome