Daniel Ten Kate and Takashi Hirokawa, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome