Cristina Alesci, Whitney Kisling and Nina Mehta, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome