Cornelius Rahn, Manuel Baigorri and Scott Moritz, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome