Blake Schmidt and Telma Marotto, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome