Aki Ito, Bloomberg News


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome